Més serveis mínims per les aturades de Metro: 65% a les hores punta i 45% a la franja de nit

Barcelona 26-2-2019 / El departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat va dictar ahir una nova ordre de serveis minims en relació amb les aturades de Metro convocades aquesta setmana, del 25 al 28 de febrer, que revisa a l’alça la proporció de servei que s’ha de mantenir.

Així, ha de ser del 65% de l’oferta habitual quan les aturades coincideixin amb hores punta i del 45% en la resta de franges horàries. Aquestes proporcions de servei són 15 punts més altes que les dictades divendres (50% i 30%).

Així, per als dies 26, 27 i 28 de febrer, els serveis mínims per a les tres franges d’aturada (la resta del dia el servei serà normal, salvant les distorsions que provoqui la retirada i reintroducció de trens) seran els següents:

  • Per a les aturades de 7 a 9 h, el 65% del servei habitual. Els trens circularan cada 4-6 minuts a les línies convencionals (L1-L5), cada 7 minuts a la L9/10 sud, cada 8 minuts i mig a la L9/10 Nord i cada 14 minuts a la L11.
  • Per a les aturades de 16 a 18 h, el 65% del servei habitual. Els trens circularan cada 5-7 minuts a les línies convencionals (L1-L5), cada 7 minuts a la L9/10 sud, cada 10-15 minuts a la L9/10 Nord i cada 14 minuts a la L11.
  • Per a les aturades de 22.50 h fins al final del servei, el 45%. Els trens circularan cada 15-20 minuts a les línies convencionals i automàtiques, excepte a la L11 en què l’interval serà de 14 minuts.

    El departament de Treball argumenta que hi ha risc de declaració d’episodi ambiental de contaminació per partícules de menys de 10 micres i que convé evitar que l’ús del metro sigui substituït per l’ús de transports de superfície, en especial el vehicle privat.

El departament de Treball argumenta que hi ha risc de declaració d’episodi ambiental de contaminació per partícules de menys de 10 micres i que convé evitar que l’ús del metro sigui substituït per l’ús de transports de superfície, en especial el vehicle privat.

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑