Paquet de mesures per recuperar el Mercat de la Boqueria per al veïnat i la ciutat

  • L’Ajuntament de Barcelona presentarà una Mesura de Govern a la Comissió d’Economia i Hisenda. Objectius: recuperar el Mercat per al veïnat i la ciutat i mantenir l’essència de l’equipament
  • S’exigirà que els productes elaborats que es venguin estiguin envasats, embolcallats i precintats i es prohibirà el consum immediat al Mercat
  • Es preveu una inversió de 3,5 M€ en el període 2017-2019

L’Ajuntament de Barcelona exigirà que els productes elaborats que es venguin al Mercat de la Boqueria estiguin envasats, embolcallats i precintats, i prohibirà la venda de productes elaborats de consum immediat a l’entorn de les parades. Aquesta és una de les mesures més destacades del paquet d’accions que el consistori posarà en marxa per tal d’acompanyar el mercat perquè pugui mantenir la seva funció com a equipament municipal de proximitat i, a la vegada, com un dels mercats municipals més emblemàtics de la ciutat. Els productes que s’ofereixin hauran de ser elaborats en el mateix establiment o en el proveïdor de la matèria primera. Tampoc es permetrà l’ús de les parades com a espai per a la degustació.

El segon tinent d’alcalde, Jaume Collboni, ha destacat que “l’objectiu és que el Mercat de la Boqueria continuï sent un mercat de proximitat, de barri, un dels nostres mercats més emblemàtics. I posar al servei de tot això el turisme, no al revés”.

De la seva banda, la regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín ha posat en valor que “hem treballat de la mà dels paradistes i dels venedors buscant el màxim consens social i polític”. En relació amb les següents passes a fer, “abans de Setmana Santa es prohibirà l’accés de grups de més de 15 persones durant tota la jornada dels divendres i dissabtes, s’incrementarà la seguretat privada i es contractaran els agents cívics”.

Finalment, la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha apuntat que “aquesta mesura de Govern s’emmarca en el Pla Especial d’Ordenació de la Rambla , perquè no podem entendre el Mercat de la Boqueria sense les Rambles ni al revés. Una de les accions més rellevants és l’ordenament conjunt de les terrasses dels porxos i de l’interior del mercat, per evitar greuges comparatius”.

Igualment, es fixarà normativament el percentatge mínim de presència de productes frescos que ha de tenir cada parada, amb la voluntat de garantir l’equilibri entre el producte tradicional i l’elaborat. En aquesta línia, es reforçaran les sancions a aplicar en cas d’incompliment d’aquest percentatge i s’establirà un control especial.

A més, quan es presenti una petició d’obres per millora de les parades, s’haurà de presentar també una memòria de caràcter comercial on es detalli l’orientació comercial que tindrà l’establiment.

Tant la mesura que obligarà a envasar i precintar els productes elaborats com el percentatge mínim de productes frescos que hauran de tenir totes les parades o l’obligació de memòria de caràcter comercial en cas d’obres quedaran fixats normativament, bé mitjançant una modificació de l’Ordenança Municipal de Mercats o bé mitjançant un nou Reglament intern de funcionament del Mercat de la Boqueria. Aquesta normativa, que inclourà tots aquells punts de la mesura que requereixin canvi normatiu, és presentarà per aprovació inicial en un període màxim de 6 mesos.

Aquestes són algunes de les accions que inclou la Mesura de Govern que el Govern Municipal presentarà a la Comissió d’Economia i Hisenda el proper 14 de febrer. Els objectius se centren en recuperar el Mercat per al veïnat i per a la ciutat, promoure la venda tradicional i corregir les disfuncions que es deriven de l’excés de visitants. La idea final, mantenir l’essència d’aquest equipament municipal.

Equilibrar l’oferta de les parades

Un dels grans eixos de la mesura és adequar l’oferta comercial de les parades a les necessitats actuals del mercat. És per això que es realitzarà un estudi biennal sobre l’oferta comercial del mercat, de manera que l’Ajuntament pugui fixar millor l’equilibri entre oferta i demanda en cada moment.

Amb el mateix objectiu, s’estableix que no es podran implantar més bars dels que actualment existeixen al mercat ni les parades podran tenir aparadors i mostradors amb plataforma plana. Hauran de ser mostradors amb plànol inclinat per tal d’evitar casos de bars encoberts. Com succeeix amb altres iniciatives previstes a la Mesura de Govern, en aquest cas també s’endurirà la regulació sancionadora per tal d’evitar possibles males pràctiques, i s’augmentaran les inspeccions periòdiques per garantir-ne el compliment.

Respecte les terrasses de bars i restaurants ubicades als porxos que envolten el Mercat de la Boqueria, l’Àrea de Mercats i el Districte de Ciutat Vella regularan conjuntament l’espai màxim a ocupar per cada una, el tipus de mobiliari que s’haurà d’utilitzar i el nombre màxim de terrasses que podran haver-hi, a més dels drets i obligacions que es deriven de les autoritzacions.

Més comoditat per fer la compra habitual

El control dels visitants que rep el Mercat de la Boqueria i les mesures per facilitar que els clients que fan compra habitual la puguin fer amb més comoditat són també dues de les grans línies d’actuació que planteja l’Ajuntament.

Per avançar en aquesta línia, s’alliberarà espai en cada un dels quatre quadrants en què es divideix el mercat, rescatant i traslladant parades, de manera que s’eixamplin els espais entre parades i es faciliti el pas.

La prohibició que hi accedeixin grups organitzats de visitants de 15 persones o més s’amplia a les jornades completes de divendres i dissabtes d’abril a octubre des de l’obertura fins al tancament (actualment és des de l’obertura fins a les 15h).

També s’incrementa el control de grups nombrosos mitjançant dues noves accions. D’una banda, es contractaran agents cívics perquè els divendres i dissabtes informin els visitants sobre la normativa vigent i promoguin actituds cíviques. D’altra banda, es reforçarà l’actual servei de vigilància privat incrementant les hores de servei de 17.000 a 18.000 hores anuals.

En el mateix sentit d’impulsar mesures que ajudin al compliment de la normativa vigent, es millorarà la senyalització del mercat recordant les conductes prohibides al recinte, i facilitant l’orientació per accedir als serveis i espais del mercat (lavabos públics, aparcament, desfibril·ladors, oficines d’atenció, aula gastronòmica, etc..) per tal de fer més fluïda la circulació.

Millores en l’edifici

A banda, es contemplen una sèrie de millores de l’estructura i del recinte del mercat. Es canviarà completament el paviment del recinte de manera que sigui uniforme i faciliti el pas dels clients i de les mercaderies, una obra que restava pendent des de la remodelació del mercat l’any 1999. També es farà un tancament perimetral del recinte. I es revisaran els punts d’il·luminació per tal de millorar la visibilitat en el conjunt de l’espai.

Responent a una de les demandes més citades pels paradistes, s’encarregarà una neteja extraordinària del mercat, juntament amb l’Associació de Comerciants, que inclogui la neteja dels sostre sotacoberta, els sostres de les parades i la façana de vidre de l’edifici d’oficines del mercat.

I es preveu instal·lar un nou sistema de recollida de fums amb el qual es ventilarà la planta baixa del mercat, on es concentra l’activitat comercial, amb especial incidència en les parades que generen fums des de les seves cuines. Actualment, la zona no disposa de cap sistema de ventilació, així que el fum de les campanes va a parar a la part superior de les parades.

3,5 M€ d’inversió per als propers tres anys

La Mesura de Govern preveu una inversió de 3,5 milions d’euros en el període 2017-2019. Aquesta quantitat es desglossa en 1,5 milions per a la pavimentació de tot el recinte i el tancament perimetral, 1 milió per a la recuperació i trasllat de parades per esponjar l’espai, i 400.000 euros per a un nou sistema de recollida de fums.

Converses amb els paradistes

Les mesures sorgeixen del procés de diàleg que es va iniciar el passat mes d’octubre amb els comerciants del Mercat i que s’ha mantingut al llarg dels darrers mesos. Aquest procés ha comportat tot un seguit de trobades entre representats de l’IMMB i del Districte de Ciutat Vella amb els comerciants. En aquestes reunions s’ha compartit un diagnòstic, i s’han fixat uns objectius:

– Millorar els circuits interiors de públic i l’impacte de l’excés de visites.
– Equilibrar l’oferta comercial a les necessitats actuals del mercat.
– Garantir la convivència entre el producte tradicional i l’elaborat.
– Planificar un pla de millores i intervencions per al mercat.
– Modificació de la normativa per adaptar-la a la realitat del Mercat de la Boqueria.

Les accions incloses a la Mesura responen a les inquietuds expressades pels paradistes del Mercat de la Boqueria arran de la consulta de l’octubre de 2016. D’aquelles respostes es desprèn que les demandes més citades pels paradistes eren les següents:

– Control dels grups de visitants/turistes nombrosos, especialment d’activitats alienes amb regulació/restricció
– Ampliació de passadissos per comoditat dels compradors
– Estudi sobre el mix comercial del Mercat per reducció del nombre d’establiments i fomentar l’especialització
– Mantenir l’equilibri de producte tradicional i elaborat per tot establiment que ho demandi
– Permetre la venda de menjar preparat/per emportar a tots els establiments segons les normatives
– Canvi-arranjament del paviment del mercat
– Millora general de la neteja
– Augment del tancament del mercat per millorar el confort
– D’acord amb impulsar un marc normatiu propi

Aquestes mesures també s’exposaran a comerciants, veïns i partits polítics en entendre que l’objectiu de mantenir l’essència del Mercat i de recuperar-lo per al veïnat és comú entre tots els actors implicats.

Mercat de la Boqueria en la xarxa de mercats municipals

El Mercat de la Boqueria és un equipament municipal que sempre ha estat de referència per a la ciutat de Barcelona i que compta amb una oferta comercial àmplia pel que fa al nombre d’establiments, en l’actualitat té 225 negocis, i profunda per la quantitat de barreja d’activitats que es donen.

A més, compta amb l’especialització d’alguns comerços que no es veu a cap altre mercat: fruites exòtiques i tropicals, espècies, bolets, carns de tot tipus d’animals, formatgeries, aviram, delicatessen…

La xarxa de Mercats Municipals és de vital importància per a Barcelona, tant a nivell econòmic com a centres generadors de negoci i d’ocupació, però també pel seu compromís social gràcies a la seva funció com a eixos vertebradors del territori.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑