Barcelona reforçarà l’atenció a fills i filles de dones que han patit violència masclista

25-2-2020 / Aquest matí ha tingut lloc la Taula Interinstitucional del Circuit Barcelona contra la violència masclista, on s’ha donat a conèixer als seus membres la renovació i ampliació del conveni per donar resposta a l’emergència i post emergència psicosocial en situacions de violència masclista.

Aquest nou conveni ha estat signat per l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Català de les Dones, el Consorci Sanitari de Barcelona, Mossos d’Esquadra i el Consorci d’Educació de Barcelona, i fixa el protocol d’accions coordinades entre el diferents serveis, les funcions i les responsabilitats en quant a l’atenció psicosocial de les dones que han patit un atemptat contra la integritat física amb la intenció de matar-la o ocasionar-li danys greus, els seus fills i les filles (cas de tenir-ne), els seus familiars i altres persones de l’entorn proper.

 

L’objectiu de la intervenció és alleugerir l’impacte psicològic i emocional immediat i a mig i llarg termini d’aquest esdeveniment tant traumàtic i enfortir els recursos de les persones afectades per fer front a la situació. El protocol determina els principis bàsics de la intervenció d’emergència; l’abast de l’atenció psicosocial d’emergència; el procediment d’intervenció i de finalització; els serveis i dispositius implicats, la distribució de funcions i responsabilitats; i les tasques d’informació i seguiment.

El nou conveni inclou diverses accions de millora respecte el darrer que es va signar l’any 2013. Una de les actuacions que s’incorporen al protocol és la formalització de la participació de totes les institucions signants en un gabinet de crisi que es convocarà davant d’intents de feminicidi o feminicidis consumats per violència masclista. Aquest gabinet es convocaria des de la Direcció de Serveis de Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i preveu 3 fases:

– Fase 1 durant les 4 o 5 hores posteriors als succés. En aquesta fase cal la confirmació, si és possible, que el succés ha estat un acte de violència masclista, i es coordinen les primeres informacions del cas i les intervencions professionals.

– Fase 2 a les 24 h del succés. En aquesta fase s’acorden i es coordinen les intervencions que siguin necessàries en cada cas tenint en compte la situació de la dona i el seu entorn, definint les funcions i responsabilitats dels diferents serveis implicats de cara a atendre l’impacte de l’atemptat per violència masclista. .

– Fase 3 al mes del succés: Es convoca una comissió d’anàlisi del cas en el marc del Circuit Barcelona contra la violència masclista amb l’objectiu d’analitzar en profunditat el cas per part dels serveis que han donat atenció a la dona amb caràcter previ a l’atemptat i posteriorment, tant si són o no específics de violència masclista, amb l’objectiu de fer seguiment de les actuacions i extreure recomanacions de millora si s’escau

Aquest gabinet de crisi permet garantir una atenció psicosocial acurada i coordinada a aquestes situacions d’alt impacte en la dona i el seu entorn.

El protocol també incorpora per primera vegada el Consorci d’Educació de Barcelona per millorar l’atenció psicosocial i educativa als fills i les filles de les dones que han patit una temptativa de feminicidi o un feminicidi consumat. El conveni facilitarà dur a terme actuacions per a valorar i atendre l’impacte en els menors afectats, proporcionar eines i seguiment al professorat i la resta de comunitat educativa per abordar la situació, donar acompanyament als companys i companyes de classe dels menors o oferir al centre escolar altres serveis municipals, como ara tallers de prevenció de la violència masclista.

Segons l’última enquesta de violència masclista de l’any 2016, només a la ciutat de Barcelona el 57,7% de les dones assegura que ha patit algun fet de violència masclista al llarg de la seva vida. A més a més, una de cada tres (un 31%) afirma haver patit fets de violència molt greus, com són les amenaces amb represàlies, emportar-se els fills o les filles sense permís, rebre propostes de millores a canvi de favors sexuals, ser víctimes de tocaments amb amenaces o violència, violacions, intents de violació i/o agressions físiques violentes..

Si es tenen en compte només les dades d’un sol any, el 13,8% de les barcelonines va patir agressions masclistes i en un 2,3% dels casos van ser fets molt greus, i en concret un 1,1% va ser violència sexual. Durant l’any 2018 l’Hospital Clínic, que des de l’àmbit sanitari actua com a centre de referència en l’atenció a les víctimes d’agressió sexual, va atendre 448 persones. El Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) municipal, que aborda els tractaments i acompanyaments psicològics i socials per causa de violència masclista, va atendre el mateix any 1.491 dones.

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑