Els motoristes pateixen gairebé la meitat dels accidents greus als accessos a Barcelona

Barcelona 10-5-2018 / Amb l’augment de la congestió de les retencions de tràfic en les vies d’accés a Barcelona, molts usuaris han optat per moure’s en motocicleta per estalviar temps i diners.

L’estudi del RACC ha analitzat en profunditat aquesta realitat per buscar solucions que permetin reduir el nombre d’accidents i millorar la seguretat d’aquest col·lectiu, especialment vulnerable. Així, ha investigat l’increment del volum de trànsit de les motocicletes i l’evolució de la seva accidentalitat, tant mitjançant l’anàlisi estadística com l’estudi observacional i una enquesta a motoristes.

Conclusions

Les conclusions de la recerca es divideixen en dos àmbits:

1. Evolució de la mobilitat en motocicleta:

1.- Des de 2008 el número de desplaçaments en moto entre Barcelona i la seva àrea metropolitana ha crescut un 41% (+38.255).
2.- En hora punta, les motos representen el 20% dels vehicles que accedeixen a la ciutat i poden arribar a pics del 30% (entre les 8:45 i les 9:00h).
3.- Aproximadament 37.000 motos es mouen en hora punta del matí als accessos de Barcelona.
4.- El principal motiu per fer servir la moto és l’estalvi de temps i de diners.
5.- L’índex d’ocupació de les motos en hora punta és de 1,35 passatgers cosa que, afegida a les seves petites dimensions, ajuda a descongestionar l’entorn metropolità.
6.- El 26,2% són usuaris exclusius de la moto com a vehicle privat, mentre que el 73,8% són usuaris que alternen moto i cotxe segons les necessitats.
Segons els resultats de l’enquesta, el canvi de carril brusc dels cotxes i la reducció sobtada de la velocitat del vehicle davanter són les situacions que més risc comporten.

2. Accidentalitat de les motocicletes

Les motos, tot i representar el 14,7% dels desplaçaments, concentren el 29,1% del total d’accidents de trànsit i el 41,2% dels accidents greus o mortals:

1.- El 2016 es van produir 894.212 desplaçaments en vehicle privat en dia laborable, dels quals 131.449 en moto (14,7%).
2.- A les mateixes vies d’accés a Barcelona, en el període 2014-2016 es van comptabilitzar una mitjana de 2.478 accidents a l’any, dels quals 720 en moto (29,1%). Pel que fa als accidents amb víctimes greus o mortals, el 41,2% van ser de motos.
L’estudi observacional posa de manifest que el 65,8% dels motoristes tenen un bon comportament a l’hora de desplaçar-se. Una de cada tres motos, normalment de gran cilindrada, realitza una maniobra de risc en hora punta, fet provocat bàsicament per la congestió i pels avançaments entre carrils.

Recomanacions

Després d’analitzar els resultats de l’estudi, el RACC recomana actuar sobre els següents aspectes:

Infraestructura i Vehicle

1.- Fer una prova pilot als corredors més utilitzats per la moto destinant un voral exclusiu de motos (en hora punta) amb senyalització variable de velocitat limitada.
2.- Habilitar més aparcaments de motos en llocs adequats a les entrades de Barcelona per facilitar l’estacionament en l’espai públic.
3.- Incorporar elements de seguretat a les motos: ABS de sèrie obligatori també a les motos de menys de 125cc, roba de protecció obligatòria (guants, jaqueta…).

Compliment de la normativa

1- Control en hora punta sobre conductes de risc, sobretot a la B-20 que és per on entren més motos.
2.- Debatre l’alcoholèmia zero per a motoristes, en tractar-se d’un factor de risc en un col·lectiu vulnerable.

Educació i Conscienciació

1.- Cursos de conducció segura i perfeccionament per a motociclistes.
2.- Curs obligatori de conducció de motos per a usuaris provinents del permís “B+3”.
3.- Campanyes de conscienciació per tal que els motoristes vagin sempre equipats amb roba adequada, i sobre la importància del manteniment freqüent del vehicle.
4.- Campanyes a altres usuaris, sobretot de vehicles pesants, sobre la convivència amb motoristes als accessos a Barcelona.

Fotos: RACC

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑