Barcelona estableix un protocol per a la retirada de nius de cotorres en arbres i palmeres

L’Ajuntament de Barcelona fa actuacions de vigilància sanitària, de seguiment i d’estudi de les poblacions de cotorres a la ciutat segons els requisits de benestar animal i seguint un protocol consensuat amb la Generalitat de Catalunya.

Els grans nius col·lectius de les cotorres poden comportar riscos de seguretat als que cal fer front a través d’un protocol de gestió que compleix escrupolosament la legislació sobre espècies exòtiques i invasores. Com amb d’altres espècies, s’ha treballat des d’una perspectiva ètica perquè la seva presència sigui compatible amb la biodiversitat urbana i la convivència.

L’Ajuntament de Barcelona ha establert un protocol d’actuació per aplicar en cas de presència de nius de cotorres als arbres de la ciutat. Aquestes pautes d’actuació es fan per garantir la seguretat ciutadana i per afectacions a l’arbrat. Els nius de cotorres poden ser de gran tamany i molt pesants i pot haver risc de caure damunt les persones que passegen sota els arbres. També, pel seu pes i volum, poden trencar o fer malbé arbres i branques.

L’operatiu es realitza revisant les capçades dels arbres per determinar la presència de nius abans d’iniciar les tasques de manteniment de l’arbrat. Cal parar especial atenció quan les actuacions de poda es produeixen durant els períodes de nidificació de l’espècie més comuna a la ciutat, la cotorreta de pit gris (Myopsitta monachus), que són d’abril a octubre.

Protocol d’actuació de retirada de nius de cotorra

L’Ajuntament de Barcelona, des de la direcció d’Espais Verds i Biodiversitat, ha definit l’operatiu d’actuació per a la retirada de nius per part d’una Entitat de Gestió de Fauna (EGF).

En el moment de fer la poda d’un arbre o palmera o en cas de detectar un niu de cotorreta de pit gris amb perill de caiguda, cal efectuar una revisió prèvia per determinar la presència d’ous i/o polls no volanders en les diferents cambres que conformen el niu comunal. Si el niu està buit, es procedirà a dur a terme les tasques de poda. Si les cambres estan ocupades, s’atura la poda i es contacta amb l’Entitat de Gestió de Fauna (EGF) perquè retiri els ous i/o polls i procedeixi a la seva gestió d’acord al Reial Decret 630/2013. Un cop el niu està buit l’Entitat de Gestió de Fauna ho comunicarà al departament de Gestió de l’Arbrat perquè pugui realitzar la poda.

En el cas que una zona presenti una gran quantitat de nius de cotorreta de pit gris, o nius amb risc de caiguda o que generin molèsties (sorolls, brutícia, etc.) o en cas d’haver d’arrabassar un arbre en el qual hi ha un niu, es planificarà una acció amb l’Entitat per tal que aquesta, prèviament a les tasques de poda, efectuï la retirada de polls i/o ous.

Fotos: Ajuntament de Barcelona

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑