Darrera fase de les obres del Mercat de Sant Antoni, que obrirà portes a la primavera de 2018

El barri de Sant Antoni entra en la fase final de la transformació que suposa la posada en marxa del mercat.

Avui té lloc una trobada amb les entitats i els veïns i veïnes per fer-los el retorn del resultat dels diferents processos de participació que s’han anat portant a terme, per ensenyar-los alguns dels dibuixos sobre els quals ja s’estan elaborant els projectes i per posar en comú els pactes als quals s’ha arribat en relació a alguns dels aspectes que encara queden per definit sobre el projecte del nou mercat. Un d’aquests aspectes, que ha estat objecte d’un intens treball entre l’Ajuntament i el sector directament implicat, és la marquesina del mercat dominical.

La marquesina del dominical no serà una estructura ininterrompuda al voltant de tot l’edifici, sinó que comptarà amb quatre trams lineals a les quatre voreres que l’envolten, que quedaran interromputs a les quatre cantonades.

La marquesina de la vorera del carrer Comte d’Urgell serà retràctil, de manera que pugui ser descoberta i a la resta de carrers serà fixa, amb intèrvals retràctils.

Les cobertes per al mercat dominical es situen al voltant del mercat (noves places). Tindran uns 3 metres d’alçada i algunes d’elles tindran peces orientables per permetre l’entrada de llum i la transparència quan no hi hagi activitat de venda.

L’estructura que suportarà les marquesines serà metàl·lica, d’alta resistència, mentre que la cobertura serà d’un material metàl·lic més lleuger. L’espai per al mercat dominical serà de 464 metres lineals de venda, 16 metres lineals més que els que ocupen els comerços que s’hi mantindran un cop reobri el Mercat de Sant Antoni.

A banda, es mantindrà la marquesina en vorera corresponent al mercat dels Encants de la vorera del carrer Tamarit del costat muntanya, mentre que desapareixeran les marquesines del carrer Manso, cosa que permetrà esponjar l’espai viable.

El disseny de la marquesina definitiva del mercat dominical arriba després d’un procés participatiu liderat pel districte de l’Eixample amb veïns i entitats del barri, mentre que l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona ha realitzat al llarg dels mesos un treball conjunt amb els comerciants del mercat Dominical. Ahir mateix al vespre l’associació de comerciants ratificava en assemblea el model de marquesina proposat. A partir d’ara, l’Ajuntament enllestirà els projectes executius tant de la urbanització com de les marquesines per tal de poder iniciar en les properes setmanes el concurs d’obres.

Un nova plaça

La reforma del mercat esta íntimament vinculada a la transformació urbana dels entorns. De fet, suposa la recuperació de quatre espais públics, els antics patis del mercat, que en el passat s’utilitzaven bàsicament per operacions logístiques de càrrega i descàrrega de mercaderies i com a magatzems. Amb la reforma del mercat aquestes operacions logístiques i la ubicació dels magatzems es traslladen al subterrani, de manera que aquests quatre patis queden alliberats i contribueixen a una gran transformació urbanística de l’entorn perquè aquest fet disminueix substancialment el trànsit rodat al voltant del mercat.

Els nous usos dels espais que es guanyen per al barri als entorns del mercat de Sant Antoni es van debatre i es van decidir de manera col·lectiva a través d’un procés de participació que va dissenyar el Districte de l’Eixample sota el lema “Omplim de barri el mercat” i que es va desenvolupar al llarg del tercer trimestre de 2016. El resultat d’aquest procés de participació es presenta avui al veïnat, les entitats i els comerciants.

En aquest procés, va quedar recollida la voluntat de millorar la qualitat ambiental i de l’espai públic. Per aquest motiu es va acordar pacificar els carrers Comte Borrell (entre Floridablanca i Manso) i Tamarit (entre Comte Urgell i Viladomat). Dos trams d’illa de l’Eixample, per tant, es transformaran en zones de trànsit pacificat, i també la cruïlla formada per Tamarit i Comte Borrell.

Els projectes sobre els quals treballa l’Ajuntament i que en aquests moments es troben en procés de redacció, plantegen dues fases d’intervenció consecutives. La primera correspon als trams de carrer que confronten amb l’illa del mercat, l’espai de la cruïlla i les noves quatre places recuperades del mercat. La segona fase aborda la resta dels carrers Comte Borrell (fins a Floridablanca) i Tamarit (fins a Viladomat).

Pel que fa a la mobilitat, la nova urbanització fa compatible els usos següents:
– Circulació restringida i a baixa velocitat de vehicles per a servei d’accés a les façanes.
– Circulació de camions i vehicles només fins a l’accés i sortida de les rampes que connecten amb les plantes subterrànies del mercat, situades al costat d’Urgell i de Manso.
– Circulació de bicicletes en convivència.
– Circulació de vianants.

La resta d’activitats previstes a la nova zona són les següents:
– Reubicació de tots els elements existents (contenidors, bicing, quiosc).
– Àrees d’estada per als ciutadans, compatibles amb les terrasses dels bars.
– Espais enjardinats per millorar la qualitat ambiental de l’espai.
– Zona amb capacitat per allotjar actes públics de caràcter festiu, concerts i trobades veïnals, a la cruïlla.
– Cobertes per al mercat dominical

Pel que fa a la urbanització d’aquest entorn, que es preveu que generarà una plaça pública d’uns 2.000 m2, es farà amb plataforma única, en contacte directe i sense desnivells amb les noves places recuperades al voltant del Mercat.

L’espai es distribuirà amb:
– una franja d’una amplada mínima de 4 metres per a la circulació mixta de cotxes i bicicletes i en certs horaris també per a vianants.
– Es manté sense obstacles una faixa d’uns 5 metres davant les façanes dels edificis.
– S’allibera una franja longitudinal a cada carrer, d’entre 5 i 6 metres d’amplada, destinada a l’aparició d’espais amb vegetació i àrees d’estada.

La cruïlla Borrell-Tamarit es configura com una nova plaça, capaç d’allotjar actes i trobades ciutadanes, amb nous arbres al centre.

Pel que fa a la pavimentació, i d’acord amb l’esquema funcional previst, els paviments ajuden a configurar les diferents àrees:
– Al costat de les façanes es pavimenta amb panot una franja de quasi cinc metres.
– Les places del mercat també seran de panot, ja que s’entenen com una prolongació del carrer.
– Les zones que admeten trànsit rodat i la nova plaça a la cruïlla de carrers es proposen amb paviment de formigó “in situ” amb tractament de relleu a la superfície. Aquest tractament serà majoritàriament homogeni excepte en alguns fragments de la plaça-cruïlla, on per assenyalar les zones de repòs i incentivar el joc infantil es proposen canvis de textura en el paviment.
– Dins de la franja destinada a la vegetació, els espais pavimentats ho seran amb llamborda rejuntada amb sorra, constituint una franja contínua de sòl drenant.
– Cada vegada que aparegui un gual de vehicles, les juntes aniran amorterades.

Quant a la vegetació:
– Es manté l’arbrat d’alineació propi de l’Eixample.
– Al llarg dels carrers es planten espècies arbustives en franges combinades de diferents espècies.
– A les places del mercat es disposen grans jardineres sobre elevades per poder plantar sobre la llosa de coberta dels nous soterranis, disposant franges que recorden les plantacions hortícoles.
– A les cantonades del mercat es preveu la plantació d’algunes oliveres.
– A la nova plaça-cruïlla es planten quatre arbres de port gran (alzines o xicrandes) sobre uns grans parterres coberts d’arbust amb flor.

El nou mercat de Sant Antoni obrirà portes un cop acabin les obres d’urbanització de l’entorn, a la primavera de 2018. En aquest temps s’executaran les obres de l’entorn i també, la de les marquesines sota les quals s’instal·larà el mercat Dominical.

Montserrat Ballarin, regidora de Mercats i del Districte de l’Eixample ha indicat que “es cert que el mercat com a tal estarà acabat abans d’acabar l’any, però per congruència amb tot el projecte es voldrà esperar a que tot estigui finalitzat a l’abril del 2018.”

La regidora ha destacat que “a més de l’edifici del mercat s’està fent tota la recuperació de la part històrica,  d’un patrimoni importantíssim, i el que és fonamental per a nosaltres, la qualitat de l’espai públic nou que hem guanyat al barri de Sant Antoni: quatre places al voltant del mercat i el gran espai de 2.000m2 a la cruïlla de Borrell amb Tamarit en un barri on hi ha molta manca d’espai públic”.

Espais per als veïns i veïnes, l’espai de cuina i un espai per a joves

Durant el procés de participació sobre el mercat de Sant Antoni i els entorns es van plantejar també altres necessitats, relacionades amb la demanda d’un espai d’ús veïnal situat al mercat. Com a resultat d’aquesta demanda, es va reservar un espai destinat a activitats proposades per la ciutadania. I de fet, es va generar un grup impulsor específic dedicat a pensar els usos que havia de tenir. El procés de debat i participació ha permès definir quins seran els usos d’aquest espai d’uns 700 m2 que ha estat reservat dins del recinte del mercat. Aquest espai acollirà:
– Una aula de cuina comunitària dotada amb tots els estris i elements necessaris (neveres, rentaplats, cuina de demostració, i altres instal·lacions) en un espai de 96 m2
– Un espai per a joves (de 72 m2) i bucs d’assaig (45 m2)
– Un espai polivalent i expositiu (105 m2)
– Despatx destinat a entitats i activitats de cooperació entre veïns (de 24 m2)

L’aula de cuina comunitària permetrà organitzar activitats per a infants i adults i es relacionarà amb altres equipaments de l’entorn com són el centre de salut, o les escoles. S’ha pensat com un espai a on treballar entorn de l’alimentació i la salut, i un indret des del qual treballar aspectes com el malbaratament alimentari.

L’espai jove donarà resposta a la manca d’espai que té aquest col·lectiu al barri, ja que no ha comptat mai amb un equipament públic que li sigui destinat íntegrament. A partir d’ara disposaran d’una sala de 72 m2 per al seu ús, on hi podran desenvolupar activitats pròpies, sempre de manera relacionada amb la vida comunitària del barri i amb les entitats de l’entorn.

El projecte i la gestió d’aquest nou espai veïnal s’estan treballant amb el grup impulsor amb la idea d’impulsar un model de gestió veïnal amb suport de l’Ajuntament.

Imatges: Ajuntament de Barcelona

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑