La cobertura de la ronda de Dalt començarà a l’estiu 21/03/2017

Els treballs es faran a partir del propoer mes de juliol a l’àrea compresa entre els barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera.

El Govern municipal invertirà 15 milions en aquest mandat per cobrir el primer tram d’aquesta infraestructura viària, amb un objectiu molt clar: reduir la fractura urbana que suposa la via i millorar la qualitat de vida del veïnat.

En aquesta zona és on hi ha més consens per poder començar a executar intervencions a curt termini, i el calendari respon a la petició de l’associació de veïns de Sant Genís d’iniciar els treballs aquest mateix any.

En l’última reunió de la Comissió de Seguiment de la ronda de Dalt, celebrada el 21 de desembre de 2016, l’equip de govern va plantejar al veïnat i actors implicats dues propostes obertes al diàleg i l’acord per iniciar la cobertura en aquest àmbit. L’alternativa que finalment s’ha escollit preveu la cobertura urbanitzada en un sol tram entre el Mercat de la Vall d’Hebron i l’Institut Vall d’Hebron i la urbanització dels laterals, en base als següents objectius:

– Millora de la permeabilitat urbana i la connectivitat transversal entre els barris.

– Menys contaminació acústica i rehabilitació paisatgística.

Treballs de fonaments i estructura en dues fases

En aquest mandat, s’invertiran 15 milions en les obres de cobertura d’un primer tram de l’àmbit comprès entre el Mercat de la Vall d’Hebron i l’Institut de la Vall d’Hebron. Aquest primer tram (fase 1A i 1B) correspon a 180 metres de cobertura davant del Mercat de la Vall d’Hebron, des del pont de l’avinguda del Jordà. En el proper mandat, es podrà continuar la cobertura en un segon tram (a la foto, fase 2) fins a l’altura del carrer de Jericó, el que suposa uns 320 metres més.

El primer tram és el que començarà aquest estiu. Un cop s’hagin retirat les palmeres i s’hagi adequat l’enllumenat, de juliol a setembre es construiran els fonaments i el mur estructural (fase 1A a la foto) que posteriorment haurà de suportar la cobertura. Aquests treballs comportaran reduir un carril de circulació per sentit, de manera que la ronda passarà de tenir tres carrils per banda a dos en aquest tram durant l’estiu, l’època amb menor intensitat de trànsit.

Un cop enllestit el mur central, de gener a setembre de 2018 es construiran dos murs laterals al tram que va des de davant del mercat fins al pont de l’avinguda del Jordà (dins la fase 1B, a la foto). Els dos murs també serviran de suport per a la futura llosa de cobertura, i mentre s’executin aquests treballs no serà necessari reduir el número de carrils de la ronda.

Els treballs continuaran amb la construcció de la llosa de la cobertura. La urbanització i la definició del nou espai urbà que es crearà i les característiques de la zona de passeig i activitats es concretarà de manera participada.

Avantprojectes i projecte executiu

Paral·lelament, el Govern municipal està enllestint els avantprojectes per analitzar les actuacions a fer a la resta de trams. Tot plegat, sempre sota els criteris bàsics i objectius en relació amb la viabilitat i l’execució per fases de la cobertura i les intervencions, que són:

– Generar solucions per als problemes urbans a resoldre que no suposin modificar ni el traçat ni les rasants del tronc central de la ronda de Dalt.

– Definir solucions de cobertura a mitjà i llarg termini als llocs on estiguin justificades i on les condicions físiques, geomètriques i topogràfiques ho permetin.

– Definir actuacions que puguin executar-se per fases, de manera que cada fase tingui una posada en servei pròpia i una utilitat en si mateixes.

Així, s’han previst cobertures a mitjà i llarg termini, d’acord amb el principi de dotar de continuïtat urbana els teixits urbans de cada banda de la ronda. Aquestes cobertures es preveuen en les zones següents:

– Districte de Gràcia, al barri de Vallcarca i els Penitents.

– Districte d’Horta-Guinardó, entre els barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, on s’iniciarà l’obra amb el primer tram de cobertura aquest proper estiu, i entre la Vall d’Hebron i Montbau.

– Districte de Nou Barris, en els tres trams que queden per cobrir a la zona de Verdum, la via Júlia i l’avinguda Meridiana.

Respecte al districte d’Horta-Guinardó, s’estan redactant els avantprojectes des de l’avinguda de Vallcarca a la plaça de Karl Marx, que localitzen les cobertures i els criteris del tractament de la superfície i dels usos i les activitats, que es concretaran definitivament amb la participació veïnal. Del primer tram, de l’avinguda de Vallcarca a l’avinguda del Jordà, ja s’està elaborant el projecte executiu de l’estructura, que inclou l’àmbit de les obres que s’iniciaran aquest proper estiu.

A banda, des de l’avinguda del Jordà fins a la plaça Karl Marx s’estan redactant els avantprojectes d’acord els criteris propis d’aquest mandat, i també la proposta impulsada en el mandat anterior, que preveia el desviament, soterrament i canvi de rasants de la Ronda. No obstant això, el Govern municipal tira endavant els avantprojectes també d’aquest plantejament per tal de poder comparar els dos models i tenir en compte tots els elements de judici a l’hora de desenvolupar i tirar endavant una proposta viable i factible. La previsió és tenir-los tots dos redactats a finals d’abril.

Paral·lelament, s’està redactant la diagnosi de les possibles actuacions a fer en el tram de la ronda de Dalt comprès entre el parc de l’Oreneta i la plaça d’Alfonso Comín, a Sarrià-Sant Gervasi.

Els següents passos es debatran en una propera reunió de la Comissió de Seguiment de la ronda de Dalt, l’òrgan participatiu on s’acorden els calendaris i les actuacions per a la ronda de Dalt de manera dialogada amb tots els veïns i els actors implicats. L’objectiu és tirar endavant aquest projecte per fer un gran pas endavant ambientalment i social i millorar la connectivitat entre barris, l’espai públic i la mobilitat sostenible amb el màxim suport del territori.

Dibuix i foto: Ajuntament de Barcelona

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑