Barcelona destina 37 milions d’euros a fomentar l’ocupació de qualitat a la ciutat

pla_ocupacioEl Pla d’Actuació per l’Ocupació 2017 prioritza l’atenció als col·lectius amb necessitats específiques i als més vulnerables, la territorialització dels serveis per a persones aturades i la millora de les condicions laborals i salarials.

Abans de finals d’any, està previst obrir el primer punt del Servei local d’ocupació a Can Peguera, al districte de Nou Barris, que funcionarà com una prova pilot per poder definir el model i acabar creant una xarxa a diferents punts de la ciutat

Durant el 2016, han passat pels serveis i programes de recerca de feina de Barcelona Activa més de 28.000 persones

Barcelona recupera el 68% dels llocs de treball perduts durant la crisi i supera el milió d’afiliats a la Seguretat Social, si bé l’ocupació que es crea és precària, amb un 86% de contractes temporals

L’Ajuntament de Barcelona, principalment a través de Barcelona Activa, destinarà 37 milions d’euros durant el 2017, a polítiques de foment de l’ocupació posant l’atenció en els col·lectius més vulnerables i a les persones amb necessitats específiques per millorar les seves possibilitats d’inserció, en la territorialització dels serveis d’atenció a persones aturades i en la millora de les condicions laborals i salarials.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha destacat que “5 anys després de la reforma laboral veiem com hi ha una precarització creixent del mercat laboral. Però des de l’Ajuntament de Barcelona farem servir totes les palanques que tenim per revertir aquesta situació i fomentar l’ocupació de qualitat, especialment amb els col·lectius amb major vulnerabilitat i que més ens preocupen”.

Segons Pisarello, la política d’ocupació del Govern municipal preveu incidir en la millora del mercat laboral a través de diferents eines: enfortir la plantilla municipal, introduir clàusules socials en la contractació pública i a través de les mesures previstes en aquest Pla d’Actuació d’Ocupació.

“Es tracta d’un Pla que no aplicarien governs liberals o de dretes. Nosaltres volem garantir i prioritzar la cohesió social i per això hem de posar totes les eines municipals perquè a Barcelona s’eviti el trencament social que explica el creixement dels populismes de dretes a Europa”, ha assegurat Pisarello.

En el marc de l’Estratègia per l’Ocupació a Barcelona (EOB), el Pla d’Actuació per l’Ocupació 2017 considera prioritària l’atenció i el foment de l’ocupació de col·lectius determinats, com ara les dones, els joves o els majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada, així com les persones migrades, les que tenen un baix nivell formatiu o es troben amb majors dificultats per incorporar-se al mercat.

L’EOB defineix un marc de treball consensuat i compartit amb una cinquantena d’actors socials i econòmics que poden incidir en la generació de més i millor ocupació a la ciutat i que formen part de la Taula per l’Ocupació. A partir de les propostes plantejades des de Barcelona Activa i amb les aportacions dels diferents agents, s’ha definit el Pla d’Actuació per l’Ocupació 2017 que incorpora mesures d’orientació, formació, contractació i intermediació.

Millora de l’ocupabilitat per a tothom i dispositius específics per a joves, majors de 45 i persones en risc d’exclusió

Barcelona Activa posarà l’accent a desenvolupar projectes integrals que combinen orientació, la formació i la contractació adreçats a persones aturades amb més dificultats per trobar feina amb l’objectiu de que es reactivin i millorin la seva ocupabilitat. Això inclou diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat i d’altres amb necessitats específiques.

//platform.twitter.com/widgets.js

D’una banda, s’impulsarà un conjunt de mesures per combatre l’atur juvenil i millorar les condicions laborals de la població d’entre 16 i 29 anys estan dotades, enguany, amb 8,9 milions d’euros. S’integren en el Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat impulsat des de Barcelona Activa conjuntament amb la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran.

Igualment, l’àrea de Drets Socials destina 2,8 milions d’euros enguany a atendre unes 8.000 persones a través del Làbora, un programa integral per fomentar l’ocupació de persones en risc d’exclusió social, derivades pels Serveis Socials municipals, que es gestiona des de l’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb les entitats del tercer sector.

Està previst destinar, també, prop de 7 milions d’euros a mesures per incorporar la perspectiva de gènere i de la diversitat en el conjunt d’actuacions de promoció de l’ocupació als col·lectius amb necessitats específiques. Es treballarà, doncs, per fomentar la igualtat d’oportunitats efectiva en el món laboral, facilitant la inserció i la integració de col·lectius de persones LGTBI, sense sostre, joves de la DGAIA o amb discapacitat i/o malaltia mental, entre d’altres.

La formació, clau per a l’activació professional

Aquest any, es destinaran prop de 2,5 milions d’euros a l’oferta de formació vinculada a certificats professionals. En concret, hi ha programats més d’una vuitantena de cursos en diferents àrees com ara la Logística, el Disseny, l’Atenció Social, l’Hostaleria i el Turisme o la Sanitat, entre d’altres. L’objectiu és qualificar als participants amb les competències, els coneixements i les aptituds per exercir una activitat professional.

Els aturats de llarga durada ( amb més de dos anys a l’atur), col·lectiu per a qui ja hi ha un Pla de Xoc específic en marxa, seran els principals beneficiaris d’aquesta formació per incrementar la seva competitivitat al mercat laboral actual i millorar les seves possibilitats d’inserció.

Incentius a la contractació

A més, es dóna una nova orientació i es dota la línia de subvencions a la contractació “Barcelona es Compromet” amb 1,2 milions d’euros. Aquests ajuts per afavorir la incorporació al mercat de treball de noves persones introduiran canvis per afavorir a aquells col·lectius que es troben amb dificultats afegides, com ara les persones majors de 40 anys o en risc d’exclusió social. Així mateix per evitar la precarització del mercat de Treball, Barcelona Activa destinarà la línia de subvencions a afavorir contractes de més de 12 mesos.

S’obre la primera oficina local d’ocupació

Barcelona Activa es proposa territorialitzar l’atenció i l’assessorament a les persones aturades per tota Barcelona mitjançant la descentralització dels dispositius locals d’ocupació de Barcelona Activa, i la col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Durant el darrer trimestre de l’any es posarà en marxa a Can Peguera (Nou Barris) una prova pilot del primer Servei local d’ocupació que servirà per acabar de definir el model i poder expandir la xarxa a altres punts del territori. L’objectiu és oferir un servei de proximitat, ajustat a les necessitats de la gent i de l’entorn, sobretot en un moment en què l’atur s’està polaritzant per barris.

Actuacions destacades 2017:

Serveis d’informació, orientació i acompanyament en l’ocupació: 829.289€
Accions de Formació: 2.339.698€
Projectes Integrals d’Ocupació amb contractació: 13.555.734€
BCN es Compromet: 1.200.000€
Mesures del Pla d’Acció per l’Ocupació Juvenil: 8.900.050€
Mesures vinculades a d’altres Plans d’Actuació: 6.991.493€
(Estratègia contra la feminització pobresa, Pla Salut Mental, Pla LGTBI, Pla ABITS)

Barcelona Activa, el referent municipal en la promoció de l’ocupació

Barcelona Activa, en tant que referent municipal en la promoció de l’ocupació a la ciutat, ha pres durant el 2016 la responsabilitat de dinamitzar i ampliar els programes, recursos i actuacions dirigits a la millora de l’ocupabilitat de les persones, l’orientació laboral, la formació i experienciació ocupacional, i la intermediació per a la contractació en empreses.

Al llarg del 2016, a través del conjunt de serveis i programes d’ocupació de Barcelona Activa s’han atès un total de 28.248 persones, de les quals 9.000 són joves menors de 30 anys.

Durant aquest darrer any, a través del programa “Treball als Barris”, finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), s’han atès 2.208 persones a través dels 12 dispositius d’inserció laboral repartits a diferents barris d’especial atenció dels districtes de Nou Barris, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Sant Andreu, Sant Martí i Gràcia. S’ofereix assessorament i orientació professional i formació ocupacional, prioritzant els col·lectius més desafavorits o en risc d’exclusió social.

A finals de 2015 es va posar en marxa el Pla de Xoc per a aturats de molt llarga durada que s’estendrà durant aquest any encara. L’objectiu és orientar, capacitar i formar a aquelles persones que fa més de dos anys que estan sense feina per incrementar la seva competitivitat al mercat laboral actual i millorar les seves possibilitats d’inserció. Fins al moment, més de 1.800 persones han passat ja pel dispositiu i han fet l’entrevista inicial prèvia amb un/a orientador/a professional que, a partir d’ara, l’ajudarà a planificar un itinerari i definir un pla d’acció per a la recerca de feina.

A més, durant el 2016, s’han contractat durant un període de 6 mesos a més de 1.800 persones a través del programa de Plans d’Ocupació. I prop de 1.000 persones han participat en les accions d’intermediació laboral com ara els processos de selecció que inclouen formació i compromís d’inserció o bé en algun dels esdeveniments de reclutament que s’organitzen des de Barcelona Activa, coincidint amb fires o salons com B-Travel, SIL o Smart City Expo Wolrd Congres.

L’atur disminueix, però l’ocupació es precaritza

Barcelona tanca el 2016 amb 1.061.171 persones afiliades als diferents règims de la Seguretat Social, 33.716 més que l’any anterior i suposa el registre més alt des de desembre de 2008. A més, ha recuperat ja el 68% dels llocs de treballs perduts durant l’època de crisi econòmica, tot i que encara s’està per sota de l’1,1 milions de persones afiliades el 2007.

Actualment, la ciutat presenta taxes d’activitat (80,8%) i d’ocupació (71,4%) més elevades que les de Catalunya, Espanya i la Unió Europea. Així mateix, a Barcelona el mes de desembre hi havia 78.846 persones registrades a les Oficines de Treball del SOC, la xifra més baixa des de finals de 2008.

Amb la crisi han empitjorat les condicions laborals i s’ha intensificat la precarietat en el mercat de treball. Això es tradueix en una reducció dels sous, una elevada rotació i temporalitat, un increment de la jornada parcial i una bretxa salarial del 25% entre homes i dones.

Per primera vegada des de l’any 2088, se supera la xifra del milió de contractes signats, en total, aquest darrer any, a la ciutat de Barcelona, se n’han signat 1.033.074, dels quals el 86% són temporals. A més, el 40% tenen una durada igual o inferior a un mes i el 60% a sis mesos.

En aquests moments, 4 de cada 10 persones són aturades de llarga durada (més d’1 any), mentre que l’atur de molt llarga durada (més de 24 mesos) afecta a una quarta part.

A més, entre els barris amb major percentatge d’aturats sobre la població en edat de treballar, set –Ciutat Meridiana, la Trinitat Nova, Vallbona, La Trinitat Vella, la Guineueta, Canyelles i Torre Baró- pertanyen al Districte de Nou Barris, el més perjudicat per la situació d’atur.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑