L’Ajuntament construirà prop de 300 habitatges protegits en quatre solars

L’Ajuntament de Barcelona ha convocat dos concursos públics amb els quals treu a licitació un nou paquet de 4 solars destinats a la construcció d’habitatge amb dos tipus de règim de tinença: en un cas per al lloguer assequible, i en l’altre cas en règim de venda del dret de superfície. En total, es preveu la creació de prop de 300 habitatges amb protecció pública d’obra nova.

Amb la convocatòria d’aquests dos nous concursos públics, l’Ajuntament de Barcelona completa el ventall de fórmules que preveu el Pla del Dret a l’Habitatge 2016-2025 per la construcció d’habitatge de preu assequible. Aquest pla no limita la producció d’habitatge només a la construcció que pugui impulsar directament el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona (el futur Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona) sinó que ha buscat desplegar el màxim ventall de possibilitats que permetin accelerar la creació d’habitatge, i a la vegada descarregar de la gestió directa de promocions el futur Institut Municipal. El Govern municipal, doncs, aposta per la diversificació:

– La promoció directa d’habitatge públic, impulsada pel futur Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (actual Patronat).
– L’impuls del cohabitatge, amb 5 projectes de cooperatives ja en marxa licitats en 5 solars de la ciutat.
– La licitació de solars en dret de superfície a cooperatives d’habitatges destinats a la venda, també en dret de superfície.
– La licitació de solars a fundacions i entitats sense ànim de lucre per a la construcció d’habitatge destinat al lloguer a preu assequible
– La promoció d’habitatge a través d’un operador públic-privat (Metròpolis Habitatge Barcelona).

Un nou model de col·laboració amb les cooperatives d’habitatge

Així doncs, dos dels solars que han sortit a concurs públic es destinen a la promoció d’habitatge de cooperatives en règim de venda del dret de superfície. Es tracta d’una novetat pel que fa al mecanisme d’adjudicació de solars a aquest tipus d’entitats –per concurs-, i també una innovació en la fórmula de cessió d’aquests solars –la venda de dret de superfície.

Fins ara, l’Ajuntament establia convenis amb les cooperatives d’habitatge tradicionals que es dediquen a la promoció d’habitatge protegit, i els sols que s’hi destinaven eren venuts, sense possibilitat de recuperació de la titularitat per part de l’Ajuntament. Això si, la cessió es feia a canvi d’una permuta, atès que les cooperatives cedien a l’Ajuntament alguns dels habitatges construïts per destinar-los a lloguer públic.

En aquest nou model, l’Ajuntament no perd la titularitat del sòl, perquè el que ven a la cooperativa és el dret de superfície per un període de 75 anys, ampliable a 90 anys. La cooperativa té dret sobre el vol, és a dir, allò que es construeix sobre el terreny, el sòl continua essent propietat municipal. Passat el termini, l’Ajuntament esdevé propietari també del vol, d’allò que s’ha construït sobre el terreny.

En aquesta nova fórmula, es manté el pagament d’un cànon en espècie pel sòl cedit, que en aquest cas es concretarà en la cessió d’un nombre d’habitatges que representa el 20% del que s’ha construït, a l’Ajuntament per al lloguer públic. Segons les bases del present concurs, la quantitat mínima d’habitatges a cedir per part de les entitats que hi participin serà de 6 habitatges de 70 m2 per al solar del carrer Aiguablava, i 16 habitatges també d’uns 70 m2 en el cas de les entitats que concursin per l’avinguda de l’Estatut de Catalunya. Això no obstant, les empreses podran millorar aquesta oferta.

Els cooperativistes que accedeixin a aquests habitatges, que hauran de figurar al registre de sol·licitants d’habitatge de Barcelona, seran també titulars del dret de superfície, mai del sòl, i també per un període de 75 anys ampliables a 90.

El fet d’establir un preu protegit a aquests habitatges significa que els adjudicataris compraran a un preu que no podrà ser superior als 1.940,48 euros/metre quadrat que marca la normativa d’habitatge com a preu protegit, i mai podran ser venuts o traspassats al preu del mercat lliure, sinó que sempre s’hauran de mantenir en el preu protegit públicament. Per altra banda, en cas que els adjudicataris vulguin vendre’s el pis, l’Ajuntament tindrà dret preferent de compra i en tots els casos, s’hauran de vendre a persones que figurin al registre de sol·licitants d’habitatge públic de Barcelona, per tant, a famílies amb un perfil determinat i amb els condicionants que marca l’Ajuntament per tenir dret a un habitatge públic.

//platform.twitter.com/widgets.js

Amb aquest nou model, l’Ajuntament de Barcelona evita que l’habitatge construït i promocionat per cooperatives acabi al mercat lliure al cap dels anys, i sigui objecte d’especulació immobiliària en revendre’s amb preus de mercat lliure. En garanteix, per tant, l’ús públic i un destí social.

Fundacions i entitats sense ànim de lucre, del conveni al concurs

En el cas del concurs dels altres dos solars, adreçat a fundacions i entitats sense ànim de lucre que es dediquen al lloguer d’habitatge a preu assequible, constitueix també una novetat pel que fa als mecanismes de col·laboració que es portaven a terme fins al moment. Aquests tipus d’entitats també establien convenis amb l’Ajuntament, i a partir d’ara els solars per edificar habitatge de fundacions i entitats sense ànim de lucre s’adjudicaran també per concurrència pública.

Les fundacions i entitats sense ànim de lucre que optin al desenvolupament d’algun dels dos solars podran incorporar propostes de subvenció i ajuda per part de l’administració per desenvolupar els seus projectes i evitar el dèficit en l’explotació dels projectes, ajudes que aportarà l’administració municipal donada l’absència d’altres tipus d’ajudes d’altres administracions envers el lloguer protegit. En aquest cas, els edificis que es construiran en aquests dos solars es destinaran al lloguer, i també hauran d’oferir preus de lloguer limitats, iguals o inferiors als preus que la llei marca com a protegits, és a dir, fins a un màxim de 7’28 euros/metre quadrat. Aquests habitatges s’adjudicaran a persones que es trobin al registre de sol·licitants d’habitatge de Barcelona.

Projectes amb qualitat arquitectònica, integrats a l’entorn i amb eficiència energètica

Els dos concursos, que ja estan convocats, es desenvoluparan de forma simultània. Les entitats sense ànim de lucre, les fundacions i cooperatives, hauran de presentar propostes i projectes d’entre les quals s’escolliran les que obtinguin la màxima puntuació en base a uns criteris prèviament establerts de valoració.

Aquests criteris puntuaran aspectes com la capacitat dels projectes de relacionar-se amb l’entorn proper, la qualitat arquitectònica, la capacitat dels projectes de fer barri, la racionalitat, la funcionalitat, les tipologies d’habitatges del conjunt de la promoció, els plantejaments constructius, els plantejaments ambientals i d’eficiència energètica, la planificació de les obres o fins i tot el preu final de lloguer o venda que s’oferirà a la família que finalment en sigui l’adjudicatària, que en tot cas haurà de ser dins dels barems del que es considera preu protegit. Per garantir la integració al barri, les bases de tots dos concursos coincideixen en què els locals que es construeixin als baixos dels edificis s’hauran de cedir a l’Ajuntament i es reservaran per establir-hi comerç de proximitat.

Els solars que surten a concurs es troben en diferents barris de tres districtes de la ciutat:

– Avinguda de l’Escolapi Càncer, 27-33, al barri de Torre Baró, a Nou Barris.
– Carrer Bolívia, 23-27 i 29, al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, a Sant Martí.
– Avinguda de l’Estatut de Catalunya, 15-17, al barri d’Horta del districte d’Horta-Guinardó.
– Carrer Aiguablava, 74-76, al barri de la Trinitat Nova, al districte de Nou Barris.

El calendari de desenvolupament d’aquests projectes preveu que els tràmits administratius relacionats amb la convocatòria i resolució del concurs s’allarguin fins a la primavera de 2018, en què es formalitzarà l’adjudicació dels solars i començarà la part de redacció de projectes executius, amb vistes que a finals de 2018 puguin tramitar-se les llicències d’obres.

Amb aquests 4 nous solars, són ja 9 els terrenys que l’Ajuntament està desenvolupant amb col·laboració amb entitats privades sense ànim de lucre:

– 5 de cohabitatge:
Pg. Joan de Borbó, 11 (la Barceloneta)
C/ Ulldecona, 26-28 (la Marina del Prat Vermell)
C/ del General Vives 4-6 (Sarrià)
C/ del Pla dels Cirerers, 2-4 (Roquetes)
C/ Espronceda 131-135 (Poblenou)

– 2 de cooperatives

– 2 de fundacions i altres entitats sense ànim de lucre

Fotos: Ajuntament de Barcelona

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑