L’Ajuntament de Barcelona es converteix en la primera administració de Catalunya en emetre bons verds i socials

L’Ajuntament de Barcelona ha formalitzat les noves operacions d’endeutament de l’exercici 2017 per un valor global de 126.125.000€, on, per primera vegada en una administració pública a Catalunya, s’han emès Bons Verds i Socials i s’aposta per la banca ètica com alternatives de finançament municipal. Aquestes operacions s’han complementat amb l’obtenció de crèdit per part de la banca pública (BEI) i la banca tradicional.

Aquesta actuació s’emmarca en una nova política municipal de relació amb les entitats financeres que vol afavorir, des del lideratge públic, una economia més plural i incorporar noves entitats financeres, nous serveis bancaris i noves ofertes de finançament en la gestió municipal que tinguin en compte criteris i clàusules socials i mediambientals.

La formalització de préstecs pel 2017 amb noves entitats financeres, constata aquest gir impulsat pel Govern municipal per tal d’explorar noves vies de finançament, més enllà dels préstecs amb la banca tradicional. i de amb qui ha treballat històricament l’Ajuntament.

Es dona continuïtat a l’evolució iniciada tímidament l’any passat, on per primera vegada, la banca ètica va entrar a l’Ajuntament amb un 8% del nou endeutament, així com obrir-se a noves entitats bancaries, més enllà de la banca tradicional, que el 2016 va copar el 92% de les necessitats de finançament municipal.

Barcelona emet per primera vegada Bons Sostenibles per valor de 35 M€

L’Ajuntament de Barcelona ha cobert aquest 2017 una emissió de Bons Sostenibles per valor de 35 milions d’euros i venciment a 10 anys per finançar inversions verdes i/o socials, d’acord amb els requisits establerts a nivell europeu i auditats per entitats independents.

Es tracta de la primera emissió de deute públic amb condicions sostenibles per part d’una administració a Catalunya i la primera que emet una administració local a tot l’Estat. Els únics precedents a Espanya corresponen a alguna comunitat autònoma, com la de Madrid.

El finançament que l’Ajuntament de Barcelona rebrà dels inversors haurà de dirigir-se única i exclusivament a finançar projectes o inversions mediambientals o de caire social, com ara educació, serveis socials o ocupació.

El Banc Europeu d’Inversions també aporta finançament al consistori

A la vegada destaca l’obtenció del crèdit del Banc Europeu d’Inversions (BEI) que suposarà un gran estalvi econòmic per al consistori, i permetrà obtenir a l’Ajuntament de Barcelona obtenir un préstec de 40 M€.

Aquest préstec se suma al finançament acordat entre el BEI i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona per donar un enorme impuls al Pla del Dret a l’Habitatge 2016-2025 i finançar la construcció d’habitatge destinat a lloguer social a la ciutat de Barcelona, un dels pilars d’aquest pla.

La Bancà Ètica s’obre camí en les seves relacions amb l’Ajuntament de Barcelona

D’una altra banda la Comissió de Govern ha aprovat les ofertes per a la formalització de préstecs a llarg termini amb dues entitats financeres de banca ètica Fiare Banca Ética i Triodos Bank i finalment, amb el Banc de Sabadell.

En resum, les noves operacions financeres de l’any 2017 corresponen un 28% a l’emissió de Bons Verds i Sostenibles, un 32% a banca pública, un 18% a banca ètica i 22% a banca tradicional.

Amb la formalització d’aquestes operacions financeres, l’endeutament de l’Ajuntament de Barcelona a 31/12/2017 es mantindrà en 835,5 milions d’euros, sense variació en relació al volum d’endeutament dels darrers dos anys, que s’ha mantingut en la xifra més baixa de la darrera dècada.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑