L’Ajuntament compra tres parcel·les de La Escocesa i ja és propietari del 93% del recinte fabril

L’Ajuntament de Barcelona ha comprat, exercint el dret a tanteig –que ha estat possible pel fet que el recinte és un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)- , tres parcel·les del conjunt industrial La Escocesa, situat al carrer Pere IV entre els números 341 i 357, que encara eren de propietat privada.

Amb aquesta compra es completa l’adquisició i la incorporació al patrimoni municipal del 93% d’aquest recinte fabril catalogat i protegit, i una part del qual ja era de titularitat municipal.

La compra es fa a un preu molt per sota del mercat – suposa una inversió total de 10.118.180 euros- i desfà el pla inicial previst per un promotor privat de construir-hi prop d’un centenar d’habitatges de luxe. L’acció permetrà a l’Ajuntament donar un nou impuls al districte de la innovació, projecte que cal emmarcar en la recent creació de la Comissió de Coordinació del 22@, el mes de març passat. Aquesta comissió es va crear amb tres objectius:
– Impulsar la construcció de més habitatge públic per evitar la gentrificació i l’expulsió de veïns en una zona en clara evolució.
– Intervenir de manera proactiva en la recuperació del patrimoni històric i industrial que hi ha a la zona, i que dóna identitat a tot aquest entorn.
– Habilitar nous espais per generar activitats econòmiques d’interès social, revertint també processos de gentrificació sobre l’activitat econòmica produïts per l’augment de preu dels lloguers dels locals.

La compra de La Escocesa incidirà positivament en aquests tres objectius de revitalització del 22@.

També contribuirà de manera molt significativa en el projecte de revitalització de l’eix cívic i cultural de Pere IV, que és un projecte estratègic i prioritari de l’Ajuntament de Barcelona.

La Escocesa és un dels pocs recintes fabrils catalogats que es conserven al barri del Poblenou, i també un dels més antics. Es tracta d’un edifici de mitjans del segle XIX (1852) en el qual es va instal·lar una fàbrica que produïa productes químics per a l’estampació tèxtil. El nom de “La Escocesa” es va fer popular al barri arran de la procedència del capital de la fàbrica, la companyia Johnston, Shields & Cia –amb seu a Escòcia i dedicada a la fabricació de punt de ganxet sobre tul per elaborar cortines i altres elements domèstics-, i d’alguns dels responsables i enginyers que hi van treballar inicialment.

L’activitat fabril va durar fins a l’any 1998, quan es va llogar per primera vegada a un grup d’artistes i professionals de la creació.

L’any 2006 l’Ajuntament de Barcelona va incorporar el conjunt fabril al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic historicoartísitic de la Ciutat de Barcelona, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). L’any 2007 s’incorpora en el programa de “Fàbriques per a la Creació Artística”.

Fruit d’aquesta iniciativa, dos dels edificis de La Escocesa –que sumen uns 2.400 m2- , tenen ja qualificació d’equipaments culturals: la Nau Johnson, a on en l’actualitat s’ubica la fàbrica de creació La Escocesa, i la Nau Foseco, que té façana al carrer Bolívia. Totes dues naus seran rehabilitades. A més a més, també eren de propietat municipal els patis interiors que estan qualificats com a espais verds i que estan pendents d’urbanitzar.

Els espais que han estat adquirits avui per la via del tanteig sumen un total de 8.637 metres quadrats i tenen qualificacions urbanístiques que permeten desenvolupar usos d’habitatge, i altres relacionats amb la transformació del 22@ com són oficines, usos comercials, culturals, recreatius o sanitaris-assistencials.

L’Ajuntament té previst desenvolupar nou habitatge públic a través de la rehabilitació dels edificis d’habitatge existents i també en les mateixes naus industrials, creant el que s’anomena habitatge no convencional. A més a més, es desenvoluparà un programa d’equipaments, que estaran íntimament relacionats amb els usos artístics i culturals que ja tenen els espais que estan en funcionament i amb la transformació ja en marxa del 22@ cap al districte de la innovació, per tant en la línia d’ubicar-hi residències per artistes, sales d’exposicions o àrees de treball cooperatiu.

Aquest projecte, definit dins el programa de Fabriques de Creació de l’Ajuntament, haurà de completar l’aposta de la ciutat per desenvolupar les seves indústries creatives que han trobat en el districte 22@ un espai de creixement notable i que exemplifica de manera clara l’equipament públic Disseny Hub a la Plaça de les Glories.

El projecte de revitalització del carrer Pere IV, en el qual cal encabir l’adquisició de tots els espais de La Escocesa, inclou altres actuacions que estan en marxa:
– Can Ricart. Ja té usos consolidats com a fàbrica de creació i casal de joves, i el nou equip de govern de la Universitat de Barcelona està analitzant el projecte de Campus de les humanitats.
– Ca l’Alier. Es troba en construcció. Està previst que durant 2018 començarà l’activitat com a centre d’innovació urbana gestionat per la Fundació BIT. El centre d’innovació de la companyia CISCO s’ubicarà en aquest espai.
– Oliva Artés. Es troba en redacció de projecte la nova fase de rehabilitació del centre d’història contemporània de Barcelona / MUHBA, centre d’interpretació de la història de la ciutat des dels inicis de la manufactura fins a l’actualitat.
– Urbanització del carrer Pere IV. Enllestida la primera fase, en aquests moments està en redacció la següent fase, corresponent al tram nord.
– Urbanització del carrer Bolívia, que incorporarà justament l’espai confrontant amb una part del recinte de La Escocesa, i que deixa a la vista la façana posterior del recinte.

La recuperació de la totalitat del recinte fabril de La Escocesa contribuirà a incrementar el parc públic d’habitatge en una zona en la qual l’Ajuntament ja té un programa força ampli d’intervenció en aquesta línia.

De fet, al districte de Sant Martí en aquests moments l’Ajuntament de Barcelona està impulsant a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona (IMHAB) i a través de projectes de cohabitatge els següents projectes:

En obra:
– Pere IV / Josep Pla (c/ Pere IV, 455): 83 habitatges, 29 per a gent gran i 54 en dret de superfície. Obra acabada (pendent de la urbanització del passatge de Ca l’Isidret). Inclou equipaments (un casal de gent gran i un casal de barri) i un pàrquing (62 places).
– Glòries I fase (c/ Ciutat de Granada 147, 151 i 155): 105 habitatges per a gent gran. Obra acabada. Inclou equipaments (un casal de gent gran i un CAP Centre Salut Mental) i un pàrquing.
– Tànger (c/ Tànger, 40): 47 habitatges de lloguer social. Inclou equipaments (20 allotjaments) i un pàrquing.

En fase de licitació d’obra:
– Sancho d’Àvila II fase (pl. Dolors Piera, 6): 68 habitatges en dret de superfície.

En fase de redacció de projecte:
– Puigcerdà / Maresme (c/ Puigcerdà, 100-102): 75 habitatges, 48 per a gent gran i 27 en dret de superfície.
– Lluís Borrassà (c/ Lluís Borrassà, 23-25): 55 habitatges de lloguer social.

En fase de licitació de projecte:
– Ciutat de Granada, 95-97: 21 habitatges de lloguer social
– Veneçuela, 96-106: 183 habitatges, 83 per a gent gran i 100 de lloguer social.

Projecte de cohabitatge:
– Espronceda, 131-135: 21 habitatges

Fotos: Ajuntament de Barcelona

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑