El Mercat de la Vall d’Hebron-Teixonera tanca durant l’agost per realitzar obres de remodelació

A partir del 29 de juliol i fins el 5 de setembre, el Mercat de la Vall d’Hebron-Teixonera, ubicat al Passeig de la Vall d’Hebron, 130, al districte d’Horta-Guinardó, romandrà tancat per poder realitzar les obres d’adequació i remodelació interiors.

El mercat va iniciar obres al mes de febrer, i ara a l’estiu es faran aquelles actuacions incompatibles amb la seva activitat habitual.

En concret, s’enderrocarà el lucernari de la coberta existent i s’executarà la nova estructura de cobriment, per tal d’habilitar un espai a la coberta de l’edifici, on s’implantarà l’hort urbà. També es faran els treballs de reforç de l’estructura de l’edifici necessaris per adaptar-la a la instal·lació de l’autoservei i l’hort urbà i s’iniciaran els treballs de construcció de la nova estructura en planta pis.

S’enderrocarà el sistema de rampes que actualment donen accés a les plantes d’aparcament en soterrani de maner que la nova disposició de rampes permeti endreçar la circulació i anul·lar les interferències de vianants i vehicles que actualment existeixen a l’entorn del mercat. Per aconseguir-ho, s’habilitarà una plataforma per càrrega i descàrrega de mercaderies en planta soterrani connectada amb l’àmbit de magatzems.

Les obres es completaran amb l’enderroc de l’altell d’oficines i l’aula de cuina, la renovació de les escomeses de parades i actualització de les instal·lacions dels magatzems, i la construcció d’un nou nucli de comunicació vertical que connectarà el mercat i l’autoservei amb les plantes en soterrani.

A banda, alguns concessionaris aprofitaran el període d’aturada per executar treballs d’adequació interior i renovació dels seus establiments.

Projecte de remodelació del Mercat de Vall d’Hebron-Teixonera

El projecte del Mercat de Vall d’Hebron-Teixonera, realitzat per BAAS Arquitectura, suposarà una inversió de 10 milions d’euros. La remodelació del mercat contempla l’ampliació de volum de l’edifici per la part posterior del mateix –passant dels 9.150 m2 actuals a 11.342- i una remodelació de les plantes baixa, soterrani 1 i de la coberta, amb la incorporació d’un autoservei i la remodelació de les façanes; a més de la utilització de la coberta com a hort urbà. El projecte també contempla la urbanització limítrof amb el mercat. La previsió és que les actuacions tinguin una durada d’uns 18 mesos.

El mercat està format per 5 plantes: planta baixa, altell i tres plantes soterrànies i, un cop acabades les actuacions de remodelació, comptarà amb la següent distribució:

– Planta baixa (2.805 m2): comptarà amb l’espai de venda del Mercat, un autoservei i espais destinats a gestió (vestuaris, sala de descans…).
– Planta altell (483 m2): amb espais d’oficines i instal·lacions del mercat.
– Planta soterrani -1 (2.373 m2): espais de logística del mercat i de l’autoservei.
– Planta soterrani -2 (2.663 m2): destinat a aparcament.
– Planta soterrani -3 (3.018 m2): destinat a aparcament, magatzem i instal·lacions.

A més, la coberta del mateix, serà un hort urbà amb uns 1.400 m2 de superfície.

El disseny de l’edifici es fonamenta en la reestructuració del mix comercial i la introducció d’un autoservei; la reordenació dels accessos i la millora de les comunicacions amb l’entorn pròxim i amb la Teixonera; la renovació i condicionament de les instal·lacions i millora del comportament energètic de l’edifici; l’actualització i tractament de l’envoltant de l’edifici i de la seva interpretació com a equipament públic; i la utilització de la coberta com a hort urbà dins del procés de renaturalització de la ciutat.

Les principals actuacions a executar són:

– Adequació de l’edifici existent per mantenir la part actual del mercat i adaptar una zona per a l’autoservei.
– Reordenació de la zona logística i reserva d’espai per a l’autoservei.
– Millora de l’accessibilitat al mercat, tant per accés rodat com per a vianants.
– Proposta de zones de càrrega i descàrrega de mercaderies.
– Millorar les condicions de l’aparcament.
– Millora en la comunicació vertical entre plantes i assegurar la connexió entre les zones de pàrquing i logística amb el mercat i l’autoservei.
– Proposta de nova imatge exterior de l’edifici com a equipament públic, que aconsegueixi fer més visible l’edifici des dels voltants.
– Adaptar l’edifici a les normatives vigents.
– Reordenació de la zona de recollida de residus.
– Proposta de nous usos a la coberta, com és l’hort urbà. S’està treballant perquè una entitat social és faci càrrec de la seva gestió, en el marc de la Xarxa de Foment per la Ocupació que ha constituït el Districte.
– Millorar els accessos al mercat

D’acord amb el Districte d’Horta-Guinardó, en el marc d’aquest projecte de millora, i de manera paral·lela, també es durà a terme el canvi de nom del Mercat, que passarà de dir-se Mercat del Vall d’Hebrón a Mercat de Vall d’Hebrón-Teixonera, en reconeixement al barri que acull físicament aquest equipament. També es contempla l’opció d’incloure un Punt Verd en aquest espai. Aquest projecte, llargament reivindicat pel barri, permetrà que aquest equipament guanyi permeabilitat i alhora suposarà una millora en la mobilitat de proximitat dels veïns de la Teixonera.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑