Gairebé 5.000 aspirants han fet les proves de selecció dels nous agents de la Guàrdia Urbana

Aquest matí s’han celebrat les proves de selecció per a la convocatòria de 120 places d’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona on s’han presentat 4.881 aspirants (1.174 dones i 3.707 homes).

Les proves s’han iniciat a les 10:00 hores en els següents centres universitaris: Universitat Pompeu Fabra, Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i Universitat Politècnica de Catalunya.

La convocatòria s’ha realitzat  en règim d’oposició lliure i estava oberta a persones majors de 18 anys i que no superessin l’edat establerta per a la jubilació forçosa, amb nacionalitat espanyola i que compleixin els requisits marcats en les bases de la convocatòria que es va publicar el passar mes de febrer al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La selecció ha constat de dues proves diferents:

Prova aptitudinal: Composta de diferents tests psciotècnics que mesuren  diferents aptituds de les persones com raonament verbal, numèric  o abstracte.
Prova de cultura general i teòrica: el primer exercici versava sobre aspectes de cultura general i temes d’actualitat, i el segon sobre el temari específic de la convocatòria. Per primera vegada, l’oposició d’accés al cos de la Guàrdia Urbana ha comptat amb un temari específic amb qüestions vinculades a l’ordenament jurídic estatal, autonòmic i local; però també a altres aspectes com els principis d’actuació i deures dels funcionaris de policia local o la ètica i la deontologia professionals.
El Tribunal qualificador tindrà una composició que preservarà la paritat entre homes i dones en la seva composició, de conformitat amb els criteris de l’article 60 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Els 120 nous agents s’incorporaran a la plantilla del cos de policia barceloní després de realitzar el curs a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

L’Ajuntament de Barcelona també va convocar 49 places d’agent de la Guàrdia Urbana mitjançat mobilitat interadministrativa. Paral·lelament es va convocar la promoció interna del cos de policia barceloní més important dels darrers 15 anys. En concret es van convocar les següents places: 60 per a caporals i caporales, 24 per a sergents i sergentes i 8 per a sotsinspectors i sotsinspectores.

Amb aquesta promoció interna es vol reforçar l’estructura de comandaments operatius de cara al desplegament de la policia de barri i el conjunt del Pla Director, amb la voluntat de contribuir a més al desenvolupament professional de tots els i les professionals de la Guàrdia Urbana.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑