Acreditat l’incompliment del contracte de la neteja per part de FCC

L’Ajuntament de Barcelona ha tancat l’expedient informatiu referent al presumpte incompliment del contracte per part de l’empresa contractista Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), en l’àmbit de la neteja i la recollida de residus de la ciutat de Barcelona.

La instrucció administrativa ha consistit en l’anàlisi realitzat a partir de:

– Una auditoria tècnica dels recursos de neteja viària i de la recollida de residus de la zona Centre del Contracte de Neteja.
– L’anàlisi forense dels arxius informàtics que es disposen com a elements indiciaris inicials.
– Les dades obtingudes a través de l’auditoria interna realitzada per la pròpia empresa que ha facilitat a l’Ajuntament.
– Una anàlisi de les dades primàries obtingudes a través dels registres dels GPS dels equips de neteja i recollida.

Com a resultat s’ha pogut acreditar que l’empresa FCC va alterar el preu del contracte de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona, incomplint les condicions d’execució assenyalades als plecs.

La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha declarat que l’expedient acredita un frau de 3,3M€ per part de FCC en el contracte de neteja a Gràcia i part de l’Eixample. “És un acte intolerable tant pel que suposa d’impacte econòmic, com perquè és un atemptat contra una de les principals polítiques de sostenibilitat de l’Ajuntament”, ha afirmat Janet Sanz.

Concretament, la investigació ha permès acreditar els següents aspectes:

– En el període de setembre de 2013 a desembre de 2015, l’empresa va certificar 6.130 serveis no prestats o prestats amb un nombre inferior de persones, a la meitat de la zona de serveis de la qual n’és adjudicatària, a Gràcia i a l’Eixample. L’import total certificat sense haver-se prestat és de 1.268.289 € i la penalització prevista al plec de condicions per no informar de la “no prestació” és de 2.110.896 €

– L’any 2014, l’empresa va alterar de manera conscient i intencionada, com a mínim 30 dels 6.200 serveis anuals de recollida de voluminosos amb l’objectiu d’evitar el salt de banda econòmic del contracte, i en conseqüència, evitar l’aplicació d’un preu unitari per tona recollida més baix. Com a conseqüència de l’alteració del servei, residus voluminosos es van portar a una planta de tractament que no pertocava.

– L’any 2014, l’empresa va barrejar el 0,5 % dels contenidors recollits a la zona (1.683 contenidors) de residus d’envasos amb residus de fracció resta o amb residus orgànics amb la intenció d’evitar el salt econòmic de banda del contracte corresponents. Com a conseqüència de la barreja, es van portar residus d’envasos separats selectivament per la ciutadania a plantes de tractament que no pertocava.

Per bé que la barreja de residus afecta al 0,22% (entre 32 i 42 tones) de les 18.800 tones d’envasos recollides selectivament a l’any, l’Ajuntament manifesta que la barreja de residus, que ha estat reconeguda per l’empresa, afecta molt negativament les polítiques públiques de reciclatge, posen en risc la percepció de la ciutadania sobre la recollida selectiva que efectivament es realitza a la ciutat i desincentiva la separació de residus, i en aquest sentit lamenta i considera intolerable que es realitzi aquesta pràctica en cap contenidor i sota cap circumstància.

“És una ofensa no només a l’Ajuntament sinó a tota la ciutadania en un àmbit molt sensible com és la recollida de residus”, ha assegurat el tinent d’alcaldia Jaume Asens, responsable de l’àrea de transparència. “Estem davant d’una trama organitzada per eludir els sistemes de control. Aquest govern no pot tolerar cap conducta fraudulenta en els serveis municipals”, ha dit.

Un cop s’ha tancat l’expedient informatiu, el següent pas és obrir un expedient sancionador que determinarà, en un termini màxim de tres mesos, la responsabilitat contractual en que s’ha incorregut, tenint en compte les clàusules específiques del contracte signat i la normativa administrativa general de la contractació pública. Igualment, l’expedient establirà les actuacions oportunes pel rescabalament econòmic pels danys i perjudicis ocasionats així com les sancions que se’n derivin. L’obertura de l’expedient sancionador es decidirà en el proper Plenari del Consell Municipal.

Complementàriament, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques, ha facilitat les conclusions de l’expedient informatiu a la Fiscalia de Catalunya que investiga els fets.

En paral·lel del procés d’investigació, l’Ajuntament de Barcelona ja ha pres mesures de canvi i reforç del control i seguiment per garantir el bon desenvolupament de la contracta.

Foto: Ajuntament de Barcelona

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑