La rambla del Poblenou redefineix el seu espai

L’Ajuntament de Barcelona està adequant l’espai que ocupen les terrasses de la rambla del Poblenou a la nova ordenació que redefineix la ubicació de les taules dels restauradors d’aquesta zona.

A més de pintar els nous límits de les terrasses de la Rambla, els operaris estan  canviant de posició dins el mateix tram els bancs que fins ara ocupaven espais destinats a les terrasses. D’aquesta forma, cada tram conservarà el mateix nombre de bancs.

La Comissió de Govern va acordar a finals de l’any passat aprovar definitivament l’ordenació singular de terrasses de la rambla del Poblenou per guanyar espai públic pel veïnat i pels vianants. Durant el 2016, el Districte de Sant Martí va treballar i debatre aquest nou disseny de la rambla amb tots els grups polítics i, sobretot, amb les entitats veïnals i amb els representants dels restauradors a fi de consensuar al màxim possible els criteris ordenadors de l’espai.

L’àmbit d’aplicació de la normativa inclou el recorregut de la rambla situat entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el passeig de Calvell, juntament amb tots els xamfrans dels carrers transversals. Les terrasses ocuparan només el costat de Besòs del passeig central i s’alliberaran els encreuaments fins al pas de vianants, a més dels espais frontals que donen a passatges o carrers, l’espai central dels trams i els espais frontals d’edificis d’ús públic o d’interès especial.

Es preveu una ocupació màxima de fins al 40% de l’amplada del passeig, i en tot l’àmbit s’admetran un total de 445 taules segons el criteri proporcional d’encabir un màxim de 42 taules per cada 100 metres lineals de rambla. Aquesta proposta redueix en 24 taules les 469 actuals.

S’establirà un màxim de dotze taules per establiment o local. En cas que en algun tram del passeig central de la rambla el nombre total de taules a atorgar superi el límit establert per tram —42 taules per cada 100 metres lineals de rambla—, s’aplicarà una reducció del màxim permès per local en funció del nombre d’establiments que sol·licitin terrassa. Es garantirà que cada local tingui com a mínim quatre taules i se sortejarà l’ús de les taules restants, fins al límit de tram, en mòduls de dues taules d’acord amb l’aforament interior de cada local.

Les taules seran preferentment d’alumini o acer inoxidable i hauran d’incorporar tacs de goma a les potes. Els para-sols es podran ancorar i se n’admetrà un per cada quatre taules o fracció, llevat del xamfrà, on seran de dimensions reduïdes i un per cada dues taules. Es permetrà l’ús d’una sola pissarra, faristol o element equivalent, i no s’hi podran utilitzar jardineres, testos, paravents, mobles auxiliars, mampares ni bujols.

Fotos: Ajuntament de Barcelona

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑