Barcelona destinarà 806.000 € a la rehabilitació del Turó Park

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el projecte executiu de rehabilitació del parc del Turó Park al districte de Sarrià-Sant Gervasi per un import de 806.000 euros.

El Turo Park va néixer com a parc d’atraccions el 1912 i va funcionar com a tal fins el 1929. L’any 1934, l’arquitecte Nicolau M. Rubió i Tudurí, aleshores director del Servei de Parcs i Jardins de Barcelona, el va transformar en un espai públic d’ús únicament veïnal. El 2001, l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona va realitzar una restauració integral del parc, incloent-hi la reurbanització dels carrers que l’envolten.

Degut a l’ús intensiu veïnal del parc i a la pèrdua i al desgast dels elements vegetals originals que necessitaven una rehabilitació i un manteniment extraordinaris, s’ha decidit fer un seguit de millores amb la col·laboració ciutadana, recollint-ne les propostes del veïnat i del teixit comercial de la zona.

Les actuacions previstes són:

– Rehabilitació del llac
Donada la categoria de Parc Històric, es farà una rehabilitació integral del llac per tal de millorar el seu estat de conservació, la qual cosa afecta a la flora i la fauna, pel deteriorament del pas del temps. Es farà el buidat del llac amb el trasllat a una ubicació temporal de fauna i posterior retorn de les espècies autòctones, un cop finalitzades les obres. Es retiraran les plantes actuals i es plantaran noves plantes de les mateixes espècies que les actuals.
L’actuació en el llac consisteix en la impermeabilització del vas perquè no hi hagi fuites, amb la instal·lació de noves bombes de recirculació, quadre de control i filtratge. Alhora, es faran nous paviments i desguassos perimetrals.

– Consolidació camins sauló
Tot i que el parc no té grans pendents, si que hi ha diversos punts on els camins presenten un deteriorament, tant per escorrenties com per acumulació d’aigua per trobar-se saturats. Es posarà nou sauló estabilitzat en els camins amb més pendent i travesses i cunetes de pedra. Es renovaran 3000 m2.

– Renovació del verd – Pradera – Arbustiva
Actualment el parc té una quantitat considerable d’arbustiva distribuïda en els diferents parterres. Està previst renovar 3.200 m2 de gespa-prat, millorar els sòls, i la plantació i renovació de 1.800 arbusts. També es reposaran les plantes entapissants.

– Poda i reposició puntual d’arbrat perdut
El projecte preveu la plantació de nous arbres per reforçar el caràcter verd del parc, i recuperar l’important estrat arbori que va tenir en el seu dia. Es plantaran 12 arbres com l’arbre de l’amor (Cercis siliquastrum), til·lers (Tilia europaea), plàtans (Platanus x acerifolia) i alzines (Quercus ilex) per completar alineacions, i es realitzarà la poda per sanejament-neteja de 100 arbres i també es retiraran les palmeres de llavor.

– Millores en el reg i la xarxa freàtica
Es faran millores d’un 20% de la xarxa de reg més envellida, s’instal·larà xarxa nova de boques de reg i es farà la millora de l’eficiència de l’aportació d’aigua de reg amb sistemes de control de la xarxa freàtica.

– Recuperació teatret titelles
Es recuperarà l’antic teatret: es farà una nova tarima per a l’escenari i un mòdul prefabricat. El manteniment del mateix serà a càrrec de l’adjudicatari de la concessió.

– Renovació de jocs infantils (6-12 anys) i nous jocs generacionals
L’àrea de jocs infantils de 6-12 anys amb una superfície de 120 m2 s’actualitzarà amb nous jocs i tindrà una barana perimetral. També s’incorporaran sis jocs generacionals.

– Renovació de mobiliari: bancs i papereres
Es farà la substitució de tots els bancs deteriorats, 101 unitats, i de les papereres, 47 unitats.

– Senyalització dels usos del parc
Es farà la senyalització dels nous horaris del parc: horari d’obertura a les 10:00 hores i fins al capvespre, i dels usos i activitats que estan permeses.

La previsió és iniciar les obres el darrer trimestre del 2017 i el termini estimat d’execució és d’uns set mesos de durada.

Foto: Google Earth

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑